Preskočiť na obsah

Kontakt

Kontakt

Obec Bašovce Bašovce 160 922 01 Bašovce

IČO: 31827802
DIČ: 2020531392

Číslo účtu:
SK2056000000005209405001

033/774 68 59
obecnyurad@basovce.sk

Všeobecné informácie: info@basovce.sk

Číslo účtu: 5209405001/5600 Prima Banka

Úradné hodiny

Pon  7:30 – 15:30
Ut  7:30 – 15:30
Str  7:30 – 16:30
Štv  Nestránkový deň
Pia  7:30 – 14:30

Ing. Dominika Uhlíková

Ekonómka obce

obecnyurad@basovce.sk 033/774 68 59

Ing. Dominika Uhlíková

Zodpovedná osoba ochrana osobných údajov

zodpovednaosoba@basovce.sk

Sandra Borovská

Správkyňa obsahu webového sídla

webmaster@basovce.sk

Obec Bašovce je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt..

Zmeny územia obce Bašovce možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 až 5 a ust. § 2a zákona č. 369/1990 Zb..

Orgánmi obce Bašovce sú: Obecné zastupiteľstvo obce Bašovce a starosta obce Bašovce. Obecné zastupiteľstvo obce Bašovce zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú: komisie obecného zastupiteľstva, obecný hasičský zbor. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.