Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Trnavský

Okres

Piešťany

Región

ZMO – Jaslovské Bohunice

Počet obyvateľov

343

Rozloha

405 ha

Poloha

165 m n. m.

Prvá písomná zmienka

v roku 1113

Nadmorská výška

165 m n. m.

Milý návštevník, vítame Vás na stránkach obce Bašovce.

Obec Bašovce sa nachádza v okrese Piešťany, priamo v severnom výbežku Podunajskej nížiny, na nive rieky Váh a Dudváh.
Kataster obce sa rozprestiera v rovinatom teréne ohraničený len pár kilometrov vzdialenými pohoriami Veľká Javorina a Považský Inovec. Obec je z veľkej časti obklopená poľnohospodársky obrábanou pôdou, ktorú dopĺňa rieka Dudváh a les Blacina.

Prvá zmienka o obci sa datuje do Predveľkomoravského obdobia, písomne doložená v Zoborskej listine v roku 1113 ako osídlenie pod názvom Besan. Od roku 1773 až po súčasnosť je obec nazývaná terajším názvom – Bašovce.
V roku 1976 boli Bašovce zlúčené s obcou Veľké Orvište pod názvom Orvište.
V roku 1980 bolo Orvište zlúčené s obcou Ostrov.
Bašovce sa znovu osamostatnili v roku 1993 a sú samostatne fungujúcou obcou dodnes.

Podnebie: Z hľadiska klimatických pomerov patrí územie obce do mierne teplej klimatickej oblasti, ktorá je charakteristická počtom nie viac ako 50 letných dní, s priemernou júlovou teplotou nad 16°C. Priemerná ročná teplota sa pohybuje na úrovni cca 8°C, s priemerným ročným množstvom zrážok okolo 700 mm.

Pamiatky: Rímskokatolícky kostol Ružencovej Panny Márie z roku 1906.

Prístup: Do obce sa dostanete po trase Piešťany – Veľké Orvište – Bašovce, alebo Horná Streda – Pobedim – Bašovce.

Pri príležitosti 900 – tého výročia napísal text hymny pán starosta Ing. Ľubomír Dekan, ktorú zhudobnila a naspievala pani učiteľka Ľubka Galová zo základnej školy v Pobedime, a ktorú si bude pamätať naša aj budúca generácia:

Text Bašovskej hymny:

Mám rád tú obec maličkú, v ktorej poznám každú uličku. Je to obec naša milá, aj keď okrúhle výročie oslávila. Pre nás je stále najkrajšia, aj keď už   nie je najmladšia. Vyrastal tu dedko, babička, Bašovce sú naša rodná kolíska.

Ref.:

Veľa šťastia pokoja, želáme ti všetci dokola, menej sĺz  viacej radosti, to je naše prianie do budúcnosti. Veľa šťastia pokoja, želáme ti všetci dokola, menej sĺz  viacej radosti, to je naše prianie do budúcnosti.

Bašovce my radi máme, radi sa tu stretávame. Je to obec naša milá, okrúhle výročie oslávila.

Ref.:

Veľa šťastia pokoja, želáme ti všetci dokola, menej sĺz  viacej radosti, to je naše prianie do budúcnosti. Veľa šťastia pokoja, želáme ti všetci dokola, menej sĺz  viacej radosti, to je naše prianie do budúcnosti.

Symboly obce

Heraldický register Slovenskej republiky IV., str. 16-17 Bašovce

„V modrom štíte strieborný prirodzený holub so zelenou listnatou ratolesťou v zobáku.“

Erb obce bol vytvorený podľa najstaršej doposiaľ známej pečate obce z 18. storočia, ktorá sa zachovala na Urbárskom spise. Autorom erbu je prof. Jozef Šimončič (bývalý riaditeľ archívu v Trnave) a autorom výtvarného zobrazenia je Hynek Čeleda. Erb bol prijatý Heraldickou komisiou v roku 1996 a je zapísaný v Heraldickom registri pod č.: B-72/1996.

Doposiaľ známe pečate obce Bašovce:

POSEC.DGC.BASZOCZ. priemer 18 mm. Holub s ratolesťou v zobáku. Odtlačok sa nachádza v archíve v Trnave, Obec Bašovce 16.06.1741

SIGILLVM  POSSES.BASSOCZ 1716. Oválna 24-26 mm. Vnútorný kruh je rozdelený na štyri výseče: v hornej je šípka, v dolnej poprsie postavy, v bočných po hviezdičke a palme. Odtlačok sa nachádza v archíve v Ivanke pri Nitre, fond Župa Nitra I., Urbarialia: Bašovce 19.02.1779

SIGILL.POSSESSIONIS BASSOCZ. Oválna 27 – 30 mm. Strom na pažiti, pri ňom po stranách po dva kvety. Odtlačok sa nachádza v archíve v Ivanke pri Nitre, fond Župa Nitra I., Urbarialia: Bašovce 17.04.1782 a tiež s rovnakým zobrazením aj v archíve v Trnave z roku 1803.