Preskočiť na obsah

Poloha

Naša obec sa nachádza v okrese Piešťany vo výbežku Podunajskej roviny na nive Váhu a Dudváhu.
Obec prvýkrát písomne doložená 1113 ako Besan.
Obyvatelia sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom. Sídlisko volútovej kultúry, sídliská s predveľkomoravského a veľkomoravského obdobia.

Je to malá obec s približne 342 obyvateľmi, obklopená poľami, pri miestnom rybníku sa nachádza rybárska bašta.

V roku 1976 boli Bašovce zlúčené s obcou Veľké Orvište pod názvom Orvište.
V roku 1980 bolo Orvište zlúčené s obcou Ostrov.
V roku 1993 sa Bašovce znovu osamostatnili.

Pamiatky: Rímskokatolícky kostol Ružencovej Panny Márie z roku 1906.

Poloha: 165 m.n.m.
Plocha: kataster obce má výmeru 405 ha.

Podnebie: Z hľadiska klimatických pomerov patrí územie obce do mierne teplej oblasti, pre ktorú je charakteristický počet letných dní pod 50 s priemernou júlovou teplotou nad 16°C. Ročná teplota sa pohybuje okolo 8°C s priemerným ročným množstvom zrážok okolo 700 mm.

Prístup: Po ceste Piešťany – Veľké Orvište – Bašovce, alebo Horná Streda – Pobedim – Bašovce.