Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 04-2020 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2021 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obc