Preskočiť na obsah

VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Bašovce