Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 2-2019 Bašovce o miestnom poplatku za KO a DSO