Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 02-2023 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok