Preskočiť na obsah

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Zverejnené 9.4.2024.

Vážení občania dňa 12.04.2024 – 14.04.2024 tj. piatok, sobota, nedeľa bude v našej obci pristavený kontajner na zber objemového odpadu. Bude pristavený oproti požiarnej zbrojnice za kanalizačnou čerpačkou.  

Pod objemným odpadom, katalógové č. 20 03 07 sa rozumie: rozmerný komunálny odpad pochádzajúci od občanov, napr. koberce, starý nábytok, dvere, matrace, paplóny, dosky, okná, umývadlá, toalety, atď.

Odpady, ktoré nie je možné týmto spôsobom zneškodniť: čisté druhotné suroviny (napr. papier, plasty, sklo, kovy), odpady, ktoré je zakázané skládkovať (napr. pneumatiky, biologický rozložiteľný odpad) a nebezpečné odpady a elektroodpady (napr. chemikálie, lieky, oleje, farby, batérie, akumulátory, tonery, žiarivky, izolačné materiály obsahujúce azbest, elektrické zariadenia a spotrebiče, brzdové, chladiace a prevodovkové kvapaliny a pod.