Preskočiť na obsah

Šťastný a pokojný NOVÝ ROK 2024

Zverejnené 1.1.2024.

Vážení spoluobčania, milí priatelia, 

po čare Vianoc prichádzajú posledné hodiny v tomto roku.

Dovoľte mi, aby som sa poďakovala Vám všetkým, ktorí ste sa snažili v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom o to, aby bol život v našej obci krajší…

Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život…, ale nikdy nemeníme rodinu a priateľov! Preto Vám želám, aby boli súčasťou Vašich životov len správni ľudia, na ktorých sa budete môcť vždy spoľahnúť a ktorí budú pri Vás stáť práve vtedy, keď to budete skutočne potrebovať.

Prajem Vám a Vašim blízkym všetko dobré, nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a priania.

Do nového roku 2024 Vám prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, božieho požehnania, vzájomného pokoja a harmónie.

Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, predchádzajme nedorozumeniam, rešpektujme a vážme si ľudí, a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu – zdravie, rodinu, priateľov.

Šťastný a pokojný NOVÝ ROK 2024

Sandra Borovská